2018 december 2. - Mirjana Soldo által kapott üzenet

Drága gyermekek!

Amikor hozzám, mint édesanyához tiszta és nyitott szívvel jöttök, tudjátok, hogy hallgatlak, bátorítalak, vigasztallak benneteket, de mindenekfelett közbenjárok értetek Fiamnál. Tudom, hogy erős hitre vágytok és, hogy igaz módon tudjátok azt kifejezni. Amit a Fiam kér tőletek, az az őszinte, erős és mély hit - és ekkor ennek minden kifejezésmódja helyes. A hit csodálatos titok, amelyet a szívünkben őrzünk. A hit a Mennyei Atya és minden gyermeke között él, a gyümölcseiről és az Isten minden teremtménye iránti szeretetről ismerhető fel. Szeretetem apostolai, gyermekeim, legyen bizalmatok Fiamban. Segítsetek, hogy minden gyermekem megismerje az Ő szeretetét. Ti vagyok a reménységem, – ti, akik törekedtek őszintén szeretni Fiamat.  A szeretet nevében, a Mennyei Atya akaratából a ti üdvösségetekért, és Fiam által itt vagyok köztetek. Szeretetem apostolai, az ima és az áldozat mellett szíveteket ragyogja be Fiam szeretete és világossága. Ez a fény és szeretet ragyogja be mindazokat, akikkel találkoztok és vezesse vissza őket Fiamhoz. Veletek vagyok. Különös módon vagyok pásztoraitok mellett. Édesanyai szertetemmel beragyogom és bátorítom őket, hogy a Fiam által felszentelt kezükkel áldják meg az egész világot.

Köszönöm nektek.

http://medjugorje-bekekiralynoje.hu/hu