Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia

A XVIII. sz. elején érkezett telepesek kápolnáját eleinte Pilisvörösvár látja el minorita, budai kapucinus, ferences és karmelita missziósok segítségével. A kuruc háborúk idején a kápolna elpusztul, és a hívek Vörösvárra vagy Budára járnak misére. 1715-ben önálló plébániát szerveznek és a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére felépítik első templomukat.

A mai plébániatemplom 1742–-46 között épül, titulusát 1813-ban Nagyboldogasszonyra változtatják.

A templom 7120. törzsszám alatt, a plébánia 7121. törzsszám alatt a műemléki nyilvántartásban szerepel. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a székesfehérvári egyházmegyétôl az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

Búcsú: augusztus 15.
Anyakönyvek: 1715-tôl.

Plébános: Kemenes Gábor (Mobil telefonszám: +36 20 971 7485)

Forrás: Esztergomi érsekség