MÉCS Családközösségek


MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő, szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoportok. Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban.

A MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoport- beszélgetések felépítéséből adódó betűszó. Josef Cardijn bíboros „Láss – Ítélj – Cselekedj” módszere alapján a beszélgetések három fő részre tagolhatók:

    Megfigyelés     – személyes tapasztalatok, élmények
    
Értékelés         – a felvetődő problémák értékelése a krisztusi tanítás fényében
    
Cselekvés       – elhatározások megfogalmazása.

A közösségi élet eredményeként a házaspárok hite mélyül; erősödnek a házasságok, boldogabbá válik a családi élet. A házaspárok között tartós barátságok alakulnak ki. A házascsoportok jelenléte erősíti a plébániai közösséget, és a házaspárok a társadalomban is könnyebben és tudatosabban találják és állják meg helyüket.

7 éve működik a MÉCS „A” csoport Nagykovácsiban, jelenleg 5 házaspár részvételével. Mindenki a Plébániához tartozik. Havonta 1 alkalommal találkozunk, mindig más a házigazda, remek hangulatban telnek az összejövetelek, melyeket mindig „Hogy vagy?” körrel zárunk, ekkor mindenki röviden elmondja  hogy  mi történt családjával az elmúlt hónapban.  A MÉCS füzetek tematikáit használjuk, kiszakadunk a hétköznapok szürkeségéből, elmélyül hitünk, új szemszögből látjuk saját életünket. Sokkal jobb együtt haladnunk az élet útján, mint magányosan.

Hazánkban ma több mint 120 MÉCS közösség működik.

További információ a MÉCS honlapon.