Nagykovácsi Plébánia Hirdetése 2023.01.30.

"Drága gyermekek! Imádkozzatok velem a békéért, mert a sátán háborút és gyűlöletet akar a szívekben és a népek között. Ezért imádkozzatok, és áldozzátok fel napjaitokat, böjttel és bűnbánattal, hogy Isten békét adjon nektek. A jövő útkereszteződéshez ért, mert a modern ember nem vágyik Istenre. Ezért az emberiség a pusztulás felé tart. Kicsi gyermekeim, ti vagytok az én reményem. Imádkozzatok velem, hogy megvalósulhasson az, amit Fatimában és itt elkezdtem. Imádkozzatok és környezetetekben tegyetek tanúságot a békéről és legyetek a béke emberei.

Nagykovácsi Plébánia Hirdetése 2023.01.22.

"Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra" Ézs/Iz 1,17
Az ökumenikus héthez kapcsolódva Nagykovácsiban szeretettel hívjuk a testvéreket a következő programokra:
   szerdán este 6 órától ökumenikus imádságot vezet Gábor atya a hittanteremben;
   csütörtökön este fél 7-től a református templomben lesz imaalkalom;
   pénteken este 8 órától taizé-i imaest lesz a plébánián;
   szombaton este 8 órakor együtt ülünk a "fehér asztalhoz" beszélgetni, filmet nézni.

Ökumenikus imaalkalmak

"Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra" Ézs/Iz 1,17

Római és görögkatolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox püspökök és egyházi vezetők imádkoztak együtt vasárnap a Krisztus-hívők egységéért Budapesten, a Kálvin téri református templomban, az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletén múlt vasárnap.

Az imahéthez kapcsolódva szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani a környéki programokat:

Nagykovácsi Plébánia Hirdetése 2023.01.01.

„Isten, aki minden áldásnak ősforrása, adja meg nektek kegyelmét, árassza rátok bőséges áldását, és tartson meg titeket az egész esztendő folyamán egészségben és épségben! Őrizzen meg titeket töretlenül a hitben, adjon hűséges kitartást a reményben, és erősítsen meg a mindvégig türelmesen gyakorolt szeretetben! Irányítsa békéjében napjaitokat és tetteiteket, hallgassa meg mindig és mindenütt kéréseiteket, és vezessen el a boldog örök életre!” (az Egyház újévi liturgikus áldása)

A hét ünnepei:

Emlékezés XVI. Benedek pápára

XVI. Benedek emeritus pápa december 31-én, kilencvenöt éves korában elhunyt a vatikáni Mater Ecclesiae-kolostorban.

Szeretettel hívunk mindenkit, hogy együtt imádkozzunk érte, emlékezzünk rá:

hétfőn az este 7 órakor kezdődő szentmisében, mely után egy rövid vetítés lesz az életérl a hittanteremben, és

csütörtökön délelőtt: 9:30-tól a hittanteremben közösen bekapcsolódhatunk a római temetési szertartásba.

Oldalak