Hirdetések 2017 november 19.

 • A hét ünnepei:
 • Ma évközi 33. vasárnap van.
 • Ma Szent Erzsébet ünnepe van, országos karitász gyűjtést tartunk. Köszönjük az adományokat.
 • Örömmel értesültünk, hogy a Szentatya elfogadta Brenner János boldoggá avatását. Örömmel kérjük mi is a vértanú, a fiatal pap közbenjárását.
 • Szerettel hívjuk és várjuk véradásra: véradás helye: Nagykovácsi Öregiskola, véradás időpontja: 2017. november 20. hétfő 15:00 - 19:00. Feltétlenül hozza magával: személyazonosító, igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját. A véradás életmentés!
 • A mai vasárnap tartjuk meg a Plébánián a szokásos Szent Erzsébet ünnepséget, mely ½ 4 órakor kezdődik a Hittanteremben, és az esti 7 órás szentmisével záródik.
 • Novemberben a reggel 7 órai, és a vasárnap ½ 12 órai szentmisét halottainkért ajánljuk fel. Az imaszándékokat a kihelyezett urnába kérjük beletenni.
 • November 25-én Krisztus Király vasárnapja előtti szombaton az Eucharisztikus kongresszusra készülve délután 5-6 óráig Szentségimádás lesz Templomunkban. Az Eucharisztikus kongresszus titkársága kéri, hogy akik ezen részt tudnak venni, előzetesen jelentkezzenek a Plébánián. Szeretnék, hogy ebben a közös órában 20.000-ren imádkozzanak az Oltáriszentségben köztünk jelen lévő Jézus előtt.
  Szeretettel kérik a szervezők, hogy mindenki regisztráljon a Titkárság honlapján: iec2020.hu  A bejárati hirdetőtáblán kifüggesztett lapon is jelentkezhetnek.
 • A „MALENKIJ ROBOTRA”, a GULÁGOKRA ELHURCOLTAKÉRT november 26-án, vasárnap 10.30-kor szentmisét mutat be a Budapest VIII. kerület Magyarok Nagyasszonya téri (volt Rezső tér) Magyarok  Nagyasszonya  templomban  Dr.  Erdő  Péter  bíboros, prímás,  érsek, utána Soltész  Miklós államtitkár tart rövid megemlékezést. Végül a templom oszlopcsarnokában KOSZORÚZÁS  AZ  EMLÉKMŰNÉL.  Mindenki  szeretettel hívunk és várunk. (Kérjük, ha van érintett ismerőse, szóljon neki is.)
 • November 16-tól csütörtöktől a Szentségimádás napjához kapcsolódva este 7 órakor Imaiskolát, adorációs iskolát kezdtünk felkészülve az Eucharisztikus kongresszusra. A találkozások anyaga a Városmajori templomban elhangzott előadások, melyet Fábry Kornél agya tart, aki az Eucharisztikus Kongresszus titkára. A csütörtöki egész napos Szentségimádásunk ezentúl az esti 6 órai Szentmiséig tart, az Imaiskola fejezi be, este 9 óráig, a Hittanteremben. Mindenkit szeretettel várunk.
 • A Mária Rádió Magazinja átvehető a Sekrestyében.
 • A Magyar Katolikus Egyház örömmel készül a 2020-as Eucharisztikus világtalálkozóra, állandó Szentségimádással szeretnénk készülni a találkozóra. Ennek jegyében minden csütörtökön reggel 8 órától (a reggeli Szentmisét követően) este 9 óráig Szentségimádás van a templom oldalkápolnájában. További napokon is szeretnénk folytatni az imádságot, ehhez várjuk a testvérek jelentkezését a honlapon megjelent táblázat szerint.

 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442