Hirdetések 2018 március 25.

 • Ma Virágvasárnap van.
 • A héten különösen igyekezzünk, hogy életünk válasz legyen Istenünk végtelen szeretetére!
 • Nagypéntek szigorú böjti nap: tartózkodjunk a húsevéstől, és 21 és 60 év között háromszor étkezzünk!
 • Gyónási lehetőségek a nagyhéten:
  szerdán:      a kora reggeli szentmise után 8 óráig és az esti szentmise után
  pénteken:    a reggeli zsolozsma után
 • Nagyhéten a szertartásokon kívül számos lehetőségünk lesz Urunk felé fordulni:
  Szerdán este 8 órától meghallgatjuk közösen a J. S. Bach: János Passió-ját.
  Nagycsütörtökön a reggeli zsolozsma után szentségimádás lesz templomunk oldalkápolnájában délután 4 óráig, majd az esti szentmise után együtt virrasztunk a vérrel verejtékező Krisztussal éjfélig: este 8 órától a Karitasz,
      9 órától házaspárok,
      10 órától a fiatalok,
      11 órától Gábor atya vezeti a Szentségimádást.
  Nagypénteken este 9 órakor fáklyás keresztútra indulunk, vagy a Szentsírnál virrasztunk éjjel 11óráig.
  Nagyszombaton a reggeli zsolozsma után délig nyitva lesz a templom, hogy a Szentsírnál hálát adjunk a megváltás kegyelméért.
  Húsvétvasárnap a délelőtti szentmise után Feltámadási körmenettel hirdetjük a világnak, hogy
  Jézus Krisztus legyőzte a halált, feltámadt és megnyitotta az örök élet kapuját!
 • Köszönöm a testvéreknek a Szentföldi szent helyek támogatására adott adományokat.
 • Köszönjük a testvéreknek a templom, és a templomkert takarításában nyújtott segítségét.
 • Imaszövetség alakult Magyarországért: Arra hívnak mindenkit, hogy lélekben hordozzuk együtt Magyarországot, vigyük Jézus trónja elé 30 napon keresztül a választásokig! Imádkozzunk, hogy Isten nagy dolgokat tudjon véghez vinni a magyar népen, szíveinkben, gondolkodásunkban és kapcsolatainkban. Az ima megtalálható a honlapon (Hirdetések menüpont) vagy kérhető kinyomtatva a Plébánián.
 • Február 27-én Húsvéti Mária-kiállítás nyílt a Magyarok Házában. A tárlat április 1-ig lesz megtekinthető. A belépés díjtalan. További részletek: www.istenanya.hu
 • Nagycsütörtökön reggel 8 órától délután 4 óráig tart a Szentségimádás a templom oldalkápolnájában. Közelünkben több helyszínen is van rendszeres Szentségimádás: http://szentsegimadas.com/

 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442