Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűlésée

Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűlés október 5-e és 19-e között ül össze, hogy a következő témáról tárgyaljon:

„A családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívások az evangelizáció összefüggésében”.

Felhívjuk a helyi egyházakat, a plébániai közösségeket, a szerzetesközösségeket, az egyesületeket és mozgalmakat, hogy a szentmisék vagy más közös liturgiák kapcsán imádkozzanak együtt a Szinódus napjai előtt és alatt. Rómában minden nap végzünk imádságot a Santa Maria Maggiore-bazilika Salus Populi Romani kápolnájában. A hívek személyes imádságaikkal csatlakozhatnak ehhez az imaszándékhoz, főként a családokat hívjuk erre.

Javasoljuk az Imádságot a Szent Családhoz a Szinódusért, amelyet Ferenc pápa írt, amelyet a szeptember 28-ai vagy a Szinódus időszaka alatt mondott szentmiséken alkalmazhatunk. Javasoljuk ezen kívül a rózsafüzér imádkozását is a Szinódus munkálataiért.

I. IMÁDSÁG A SZENT CSALÁDHOZ A SZINÓDUSÉRT

Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet csillogását, hozzátok fordulunk bizalommal.

Názáreti Szent Család, tedd a mi családjainkat is a megélt közösség és az imádság helyévé, az Evangélium hiteles iskolájává, kicsiny család-egyházzá.

Názáreti Szent Család, add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot; és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.

Názáreti Szent Család, add, hogy a következő Püspöki Szinódus mindenkiben újraélessze annak tudatát, hogy a család szent és sérthetetlen, Isten tervének ékköve. 

Jézus, Mária és József, halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket. 


forrás: uj.katoliks.hu