Baróti Istvánra emlékezünk

Kedves Testvérek!

Baróti Istvánra, a Máriaremetei, s az Esztergomi Bazilika orgonaművészére, karnagyára emlékezünk.
Nevére improvizál, Liszt Ferenc Via Crucisát és Krisztus oratoriumának “A nyolc boldogság” tételét szólaltaja meg egykori tanítványa, majd egyetemi tanár kollégája, Pálúr János orgonaművész. A Carmine Celebrat Kórus énekel, a szólisták a Rádiókórus és a Nemzeti Énekkar művészei lesznek. Bevezetőt mond Esterházy László esperes plébános. Vezényel Zimányi István.

Október 11.-én vasárnap 16 óra
Máriaremetei Bazilika
1029 Bpest, Templomkert 1

Mindnyájunk nevében köszöni segítségét
Zimányi István