Hirdetések 2015 október 11.

 • A hét ünnepei:
  • szerda: Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító
  • péntek: Szent Hedvig szerzetesnő, Alacoque szent Margit
  • szombat: Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú
 • Ma évközi 28. vasárnap van.
 • A mai vasárnap megemlékezünk az Aradi Vértanúkról.
 • Jövő vasárnap Missziós vasárnap lesz. A missziókért imádkozunk, és a vasárnapi perselygyűjtést a missziók javára ajánljuk fel. A Fülöp szigeti misszióból érkezett magyar kérés – ajánljunk fel 1 eurót a szegények javára.
 • Továbbra is imádkozzunk a 14. Római püspöki szinódusért, melynek témája a család.
 • Jövő vasárnap a 10 órai Szentmise előtt (9 órakor) szeretettel várjuk a gyermekeket, hogy megvalósuljon az a terv, hogy 1 millió gyermek imádkozzon együtt a békéért és az egységért.
 • Az elsőáldozásra készülők hittan-oktatása elkezdődött a plébánián, hétfőn és kedden.
 • Októbertől elkezdőött a katekumenátus, este 8 órakor a Hittanteremben. Az érdeklődőket szeretettel várjuk.
 • A Józsefvárosi Plébánia zarándoklatot szervet Kárpátaljára. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók.
 • Hétfőn, október 11-én az Öreg Iskolában a Pódiumon Perczel Forintos Dóra szakpszichológus tart elődadást és beszélgetést „Szabadulás az idő fogságából – A pozitív pszichológia üzenete címmel.
 • Október a rózsafüzér hónapja. A reggeli Szentmisék után elimádkozzuk a rózsafüzért.
 • Ma, október 11-én, vasárnap 16 órakor a Máriaremetei Bazilikában Baróti Istvánra, a Máriaremetei, s az Esztergomi Bazilika orgonaművészére, karnagyára emlékezünk. Nevére improvizál, Liszt Ferenc Via Crucisát és Krisztus oratoriumának “A nyolc boldogság” tételét szólaltatja meg egykori tanítványa, majd egyetemi tanár kollégája, Pálúr János orgonaművész. A Carmine Celebrat Kórus énekel, a szólisták a Rádiókórus és a Nemzeti Énekkar művészei lesznek. Bevezetőt mond Esterházy László esperes plébános. Vezényel Zimányi István.

 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442

 • Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe a plébániai honlapot (http://nagykovacsiplebania.hu), melyen olvashatók a hirdetések, miserend. Kérjük, hogy minél többen regisztráljanak a honlap hírlevelére.