Hirdetések 2015 október 4.

 • A hét ünnepei:
  • kedd: október 6 – Nemzeti gyásznap
  • szerda: Rózsafüzér Királynője
  • csütörtök: Magyok Nagyasszonya
 • Ma évközi 27. vasárnap van.
 • A mai vasárnap a termény betakarítási ünnep van.
 • A mai vasárnap megemlékezünk Szeghő József atyáról, és Regőczi atyáról.
 • A mai napon kezdődik Rómában a 14. püspöki szinódus, a családról. Imádsággal kísérjük.
 • Kísérjük imádsággal Szentatyánkat is, nevenapja alkalmából.
 • Ma első vasárnapi karitász gyűjtést tartunk a kijáratnál, hálás köszönetünk minden adakozónak.
 • Köszönjük a Karitász munkatársainak a ruhagyűjtési akcióban való áldozatos munkájukat. A megmaradt ruhákat továbbküldjük a rászorulóknak.
 • Pénteken lesz dr. Gedeon Sándor temetése a Szent Gellért templomban 14 órakor. A Kereszténydemokrata Néppárt újraszervezésében tevékenyen résztvett. Sokat tett a falunkért, és egyházközségünkért. Ebben az évben lett Nagykovácsi díszpolgára.
 • Az elsőáldozásra készülők hittan-oktatása elkezdődött a plébánián, hétfőn és kedden.
 • Októbertől elkezdőik a katekumenátus, első alkalom október 5-én lesz este 8 órakor a Hittanteremben. Az érdeklődőket szeretettel várjuk.
 • Október a rózsafüzér hónapja. A reggeli Szentmisék után elimádkozzuk a rózsafüzért. Csütörtökön, este 6 órakor elimádkozzuk a teljes rózsafüzért, utána Szentmise lesz.
 • Október 11-én, vasárnap 16 órakor a Máriaremetei Bazilikában Baróti Istvánra, a Máriaremetei, s az Esztergomi Bazilika orgonaművészére, karnagyára emlékezünk. Nevére improvizál, Liszt Ferenc Via Crucisát és Krisztus oratoriumának “A nyolc boldogság” tételét szólaltatja meg egykori tanítványa, majd egyetemi tanár kollégája, Pálúr János orgonaművész. A Carmine Celebrat Kórus énekel, a szólisták a Rádiókórus és a Nemzeti Énekkar művészei lesznek. Bevezetőt mond Esterházy László esperes plébános. Vezényel Zimányi István.
 • Húsvét második hetében Szentföldi zarándoklatot tervezünk. Érdeklődni és jelentkezni a Sekrestyében lehet.
 • Október 20-25-ig Međugorjei zarándoklatot szervezünk. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók. Jelentkezni Kemenes Gábor atyánál lehet.


 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442

 • Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe a plébániai honlapot (http://nagykovacsiplebania.hu), melyen olvashatók a hirdetések, miserend. Kérjük, hogy minél többen regisztráljanak a honlap hírlevelére.