Hirdetések 2016 április 24.

 • A hét ünnepei:
  • hétfő: Szent Márk evangélista
  • csütörtök: Montforn Grignion Szent Alajos áldozópap
  • péntek: Szienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje
  • szombat: Szent V. Piusz pápa
 • Ma húsvét 5. vasárnapja van. Imádkozunk a jó termésért.
 • A Központi Papnevelő Intézet idén is tart nyílt estéket a papság iránt érdeklődő 16-33 éves fiatal férfiak számára május 6-án. A programok 18 órakor az Egyetemi Templomban a papi hivatásokért végzett szentmisével kezdődnek, amelyet a kispapokkal, papokkal folytatott beszélgetés követ.
 • Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1 %-ról, legkésőbb május 20-ig. Ez a felajánlás nem kerül külön pénzbe, de amennyiben nem rendelkeznek, akkor 1 %-uk az államkasszában marad. 1 %-ot az Egyháznak lehet felajánlani:
  Magyar Katolikus Egyház, technikai száma 0011.
  A másik 1%-ék közcélú civil szervezetnek ajánlható fel, pl. a Plébániát támogató
  Nagykovácsi Harangszó alapítványnak: 19181448-1-13.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is csatlakozik Ferenc pápa kezdeményezéséhez, és ezért a mai vasárnapi perselygyűjtésünk az ukrajnai rászorulók támogatását szolgálja.
 • Márianosztrai ifjúsági zarándoklat időpontja április 29, 30 és május 1, melyre várjuk a fiatal zarándokokat!
 • Előre jelezzük, hogy a Nagymarosi Ifjúsági találkozó május 21-én, szombaton lesz.
 • Pünkösdre készülve ÉLETMEGÚJÍTÓ LELKIGYAKORLAT (Szentlélek szeminárium) kezdődött 8 héten keresztül kedd esténkét 8 és 10 óra között.
 • A ruhagyűjtést befejeztük. Még a héten lehet ruhát választani hétfőn, kedden és szerdán. Köszönjük a hozott ruha adományokat, és köszönjük mindazok segítségét, akik a ruhák válogatásában, a gyűjtés és választás lebonyolításában részt vettek.
 • Tegnap, április 23-án, 70 évvel ezelőtt kezdődött el a sváb lakosság kitelepítése ezen a környéken. Ebből az alkalomból szombaton délután 3 órakor a környék települései emléktáblát állítottak a kitelepítettekre emlékezve a Solymári vasútállomás falán. Nagykovácsi lakosait május 2-án 3-án és 4-én telepítették ki, mintegy 2200 embert. Két hét múlva, május 8-án a  ½ 12-es szentmisében emlékezünk meg róluk.
 • Ebben az esztendőben ünnepeljük templomszentelésünk 270. évfordulóját. Most a mi feladatunk, hogy felkészülhessünk a 275-ös jubileumi évre, és felújítsuk templomunkat. Köszönjük az elődöknek hogy felépítették, és most kérjük a testvérek segítségét. Ezen kívül szeretnénk befejezni a plébániai tetőtér munkáit. Hálásan köszönjük az elmúlt esztendőben az Önkormányzat 2 milliós támogatását – a tetőtéri munkákra használtuk fel – és kérjük továbbra is a testvérek segítségét.
 • Folytatódik a katekumenátus, hétfőn este 8 órakor a Hittanteremben. Az érdeklődőket szeretettel várjuk.

 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442