Hirdetések 2016 augusztus 21.

 • A hét ünnepei:
  • hétfő: Boldogságos Szűz Mária, királynő
  • kedd: Limai Szent Róza szűz
  • szerda: Szent Bertalan apostol
  • csütörtök: Szent Lajos, Kalazanci Szent József áldozópap
  • szombat: Szent Mónika
 • Ma évközi 21. vasárnap van.
 • Templomunk nyári miserendje: vasárnaponként délelőtt 10, és este 7 órakor van szentmise.
 • Augusztus 26-án pénteken 21:00 - 22:00 Szentségimádás az édesanyákért, családokért.
 • Augusztus 28-án (jövő vasárnap) az itt élt svábok hagyományait felújítva ½ 12-kor Terményeinkért adunk hálát ünnepi Szentmise keretében a Kálvária kápolnában. 
  Szeretettel hívunk mindenkit, hogy saját terményeikkel vegyenek részt ezen az  ünnepségen.
 • Előre hirdetjük, hogy szeptember 4-én a 10 órás Szentmisén lesz a Veni Sancte. Kérjük Isten áldását a Szentlélek kegyelmét a következő iskolaévre.
 • Augusztus 27-én lesz Máraremetén a Szeretetláng harmadik fesztiválja. A program 9 órakor kezdődik, ½ 11-kor lesz az ünnepi Szentmise. A nap ½ 5-kor kezdődő Szentségimádással fejeződik be. Részletes program a hirdető-táblán található.
 • Augusztus 27-én lesz az 1Úton zarándoklat a Mária–úton, szentmiséje este 6 órakor lesz Máriaremetén.
 • Augusztus 30-án, délután templomlátogatást szervezünk a Veresegyházi új Templom meglátogatására. Program: a Templom megtekintése, közös imádság és részvétel az esti ½ 7 órai Szentmisén. Jelentkezni lehet a Plébánián és a Sekrestyében. Várható indulás délután 4 óra.
 • Előre jelezzük, hogy szeptember 12-én, hétfő este 7 órakor Dr. Győrfi Károly: Keresztényüldözés a 21. század elején c. elődadást tart az Öregiskolában.
 • Međugorjei zarándoklatot szervezünk október 21 és 26 között. Az útikoltség 17000 Ft, + 65 Euro szállásköltség. Jelentkezni szeptember 10-ig lehet a Plébánián.
 • Ebben az esztendőben ünnepeljük templomszentelésünk 270. évfordulóját. Most a mi feladatunk, hogy felkészülhessünk a 275-ös jubileumi évre, és felújítsuk templomunkat. Köszönjük az elődöknek hogy felépítették, és most kérjük a testvérek segítségét. Ezen kívül szeretnénk befejezni a plébániai tetőtér munkáit.

 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442