Hirdetések 2016 december 25.

 • A hét ünnepei:
  • hétfő: Szent István első vértanú
  • kedd: Szent János apostol és evangélista
  • szerda: Aprószentek, vértanúk
  • csütörtök: Becket Szent Tamás püspök és vértanú
  • péntek: Szent Család ünnepe
  • szombat: Szent I. Szilveszter pápa
  • vasárnap: Szűz Mária Isten anyja (Újév)
 • Ma Urunk születése, Karácsony ünnepe van.
 • Minden kedves testvérünknek áldott Karácsonyi ünnepeket kívánunk!
 • Szerdán, 28-án az esti szentmise után imaóra lesz a meg nem született életekért.
 • Pénteken lesz Szent Család ünnepe. Szeretettel hívjuk a családokat az esti szentmisére, hogy hálát adjunk családjainkért. A szentmise végén a családok külön áldásban részesülnek.
 • Szombaton, december 31-én az esti 6 órás szentmisén tartjuk az év végi hálaadást. Este 10 órától Szentségimádás és hálaadás lesz a Hittanteremben. Az Új Év első óráját Szentmisével kezdjük. Szeretettel várjuk azokat, akik hálaadással szeretnék befejezni az óévet, és imádsággal kezdeni az újévet.
 • Ebben az esztendőben is indítunk felnőtt katekumenátust azoknak, akik Szentség felvételére készülnek. Jelentkezni lehet a Plébánián vagy a sekrestyében. Időpontja: hétfő este 8 óra.
 • A Mária Rádió Magazinja átvehető a Sekrestyében.
 • Hálásan köszönjük mindazok munkáját és segítségét, akik széppé tették Templomunkat karácsonyra. Köszönjük a Karitász szolgálatát a rászorulók, betegek köszöntésében és megsegítésében. Köszönjük a karácsonyi játékot, a kiskórus éneklését. Köszönjük akik a templom takarításában, díszítésében részt vettek, és köszönjük a Diego üzletháznak az új szőnyeg felajánlását. Isten áldása és a betlehemi Kisded szeretete kísérje életüket.
 • Ebben az esztendőben ünnepeljük templomszentelésünk 270. évfordulóját. Most a mi feladatunk, hogy felkészülhessünk a 275-ös jubileumi évre, és felújítsuk templomunkat. Köszönjük az elődöknek hogy felépítették, és most kérjük a testvérek segítségét. E-zen kívül szeretnénk befejezni a plébániai tetőtér munkáit.

 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442