Hirdetések 2016 május 2.

 • A hét ünnepei:
  • hétfő: Szent Atanáz püspök és egyháztanító
  • kedd: Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok
  • szombat: Boldog Gizella
 • Ma húsvét 6. vasárnapja van. Május 1-e van, az édesanyákat köszöntjük.
 • A Központi Papnevelő Intézet idén is tart nyílt estéket a papság iránt érdeklődő 16-33 éves fiatal férfiak számára május 6-án. A programok 18 órakor az Egyetemi Templomban a papi hivatásokért végzett szentmisével kezdődnek, amelyet a kispapokkal, papokkal folytatott beszélgetés követ.
 • Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelem-adójuk kétszer 1 %-ról, legkésőbb május 20-ig. Ez a felajánlás nem kerül külön pénzbe, de amennyiben nem rendelkeznek, akkor 1 %-uk az államkasszában marad. 1 %-ot az Egyháznak lehet felajánlani: Magyar Katolikus Egyház, technikai száma 0011. A másik 1%-ék közcélú civil szervezetnek ajánlható fel, pl. a Plébániát támogató Nagykovácsi Harangszó alapítványnak: 19181448-1-13.
 • Ma első vasárnapi karitász-gyűjtést tartunk a kijáratnál, hálás köszönetünk minden adakozónak.
 • A ruhaakció befejeződött. Köszönjük a benne résztvevők munkáját, és az adományokat.
 • Két hét múlva, május 15-én Pünkösd ünnepe lesz. Május 14-én egész napos Szentségimádás lesz Adyligeten. Este 10 órától éjfélig Pünkösdi virrasztás lesz templomunkban.
 • Pünkösd hétfőn Karizmák Ünnepe lesz az Irgalmasság évének jegyében, a Máriaremetei Templom kertjében.
 • Előre jelezzük, hogy a Nagymarosi Ifjúsági találkozó május 21-én, szombaton lesz.
 • Pünkösdre készülve ÉLETMEGÚJÍTÓ LELKIGYAKORLAT (Szentlélek szeminárium) kezdődött imádsággal kísérjük őket.
 • Tegnap, április 23-án, 70 évvel ezelőtt kezdődött el a sváb lakosság kitelepítése ezen a környéken. Ebből az alkalomból a környék települései emléktáblát állítottak a kitelepítettekre emlékezve a Solymári vasútállomás falán. Nagykovácsi lakosait május 2-án 3-án és 4-én telepítették ki, mintegy 2200 embert. Május 4-én, szerdán este 6 órakor szentmise lesz a kitelepítettek emlékére, a szentmise után emlékzarándoklat lesz a Solymári vasútállomásra. Este 8 órakor gyertyát gyújtunk a kitelepítettek emlékére az emléktáblánál. Május 8-án a ½ 12-es szentmisében emlékezünk meg róluk.
 • Ebben az esztendőben ünnepeljük templomszentelésünk 270. évfordulóját. Most a mi feladatunk, hogy felkészülhessünk a 275-ös jubileumi évre, és felújítsuk templomunkat. Köszönjük az elődöknek hogy felépítették, és most kérjük a testvérek segítségét. Ezen kívül szeretnénk befejezni a plébániai tetőtér munkáit. Hálásan köszönjük az elmúlt esztendőben az Önkormányzat 2 milliós támogatását – a tetőtéri munkákra használtuk fel – és kérjük továbbra is a testvérek segítségét.
 • Folytatódik a katekumenátus, hétfőn este 8 órakor a Hittanteremben. Az érdeklődőket szeretettel várjuk.

 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442