Hirdetések 2016 március 20.

  • Ma Virágvasárnap van.
    Jézus Jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. Az ünnepi szentmise körmenettel kezdődik, 10 órakor a Szent Anna utcában találkozunk. Megáldjuk a barkákat, és énekszóval indulunk a Főtérre. Ezen vasárnapon a ½ 12-es szentmise elmarad, helyette ½ 1-kor a Sebestyén kápolnában lesz szentmise.
  • Nagyböjt péntekjein megtartjuk a régi hagyományt – húsételt nem eszünk. Nagypénteken szigorú böjti nap van.
  • A templomban és a CBA előtt gyűlt 420 kg élelmiszer adományból 26 csomag készült, melyekkel családokat és beteg egyedülállókat segítettünk. Köszönetet mondunk minden segítőnek.
  • Húsvétra készülve a reggeli és esti szentmisék után gyónási lehetőség lesz.
  • Húsvétra készülődve kóruspróbák elkezdődnek keddenként este 6 órakor a gyerekeknek, és este 7 órakor a felnőtteknek.
  • A nagyhét programja az interneten – plébániánk honlapjánés külön lapon látható.
  • Ebben az esztendőben ünnepeljük templomszentelésünk 270. évfordulóját. Most a mi feladatunk, hogy felkészülhessünk a 275-ös jubileumi évre, és felújítsuk templomunkat. Köszönjük az elődöknek hogy felépítették, és most kérjük a testvérek segítségét. Ezen kívül szeretnénk befejezni a plébániai tetőtér munkáit. Hálásan köszönjük az elmúlt esztendőben az Önkormányzat 2 milliós támogatását – a tetőtéri munkákra használtuk fel – és kérjük továbbra is a testvérek segítségét.

  • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442