Hirdetések 2017 november 12.

 • A hét ünnepei:
 • Ma évközi 32. vasárnap van.
 • Köszönet mindazoknak, akik tegnap a templomkert, plébániakert takarításában részt vettek.
 • Örömmel értesültünk, hogy a Szentatya elfogadta Brenner János boldoggá avatását. Örömmel kérjük mi is a vértanú, a fiatal pap közbenjárását.
 • Hálát adunk Futó Károly atya – Karcsi bácsi – életéért, aki életének 93-ik évében november 10-én fejezte be földi szolgálatát. Hálásan köszönjük példaadó, hűséges papi szolgálatát.
 • November 19-én (vasárnap) tartjuk meg a Plébánián a szokásos Szent Erzsébet ünnepséget, mely ½ 4 órakor kezdődik a Hittanteremben, és az esti 7 órás szentmisével záródik.
 • Novemberben a reggel 7 órai, és a vasárnap ½ 12 órai szentmisét halottainkért ajánljuk fel. Az imaszándékokat a kihelyezett urnába kérjük beletenni.
 • November 25-én Krisztus Király vasárnapja előtti szombaton az Eucharisztikus kongresszusra készülve délután 5-6 óráig Szentségimádás lesz Templomunkban. Az Eucharisztikus kongresszus titkársága kéri, hogy akik ezen részt tudnak venni, előzetesen jelentkezzenek a Plébánián. Szeretnék, hogy ebben a közös órában 20.000-ren imádkozzanak az Oltáriszentségben köztünk jelen lévő Jézus előtt.
 • November 18-án, jövő szombaton az esti Szentmisét a házaspárokért ajánljuk fel Szent Erzsébet közbenjárását kérve. Szentmise után közös kötetlen, vidám együttlétre hívom a családokat. 
  A program: tanítás, megbeszélés és kötetlen együttlét.
 • A „MALENKIJ ROBOTRA”, a GULÁGOKRA ELHURCOLTAKÉRT november 26-án, vasárnap 10.30-kor szentmisét mutat be a Budapest VIII. kerület Magyarok Nagyasszonya téri (volt Rezső tér) Magyarok  Nagyasszonya  templomban  Dr.  Erdő  Péter  bíboros, prímás,  érsek, utána Soltész  Miklós államtitkár tart rövid megemlékezést. Végül a templom oszlopcsarnokában KOSZORÚZÁS  AZ  EMLÉKMŰNÉL.  Mindenki  szeretettel hívunk és várunk. (Kérjük, ha van érintett ismerőse, szóljon neki is.)
 • November 16-tól a Szentségimádás napjához kapcsolódva este 7 órakor Imaiskolát kezdünk felkészülve az Eucharisztikus kongresszusra. Az Adorációs Iskola anyaga a Városmajori templomban elhangzott előadások. Mindenkit szeretettel várunk.
 • A Mária Rádió Magazinja átvehető a Sekrestyében.
 • A Magyar Katolikus Egyház örömmel készül a 2020-as Eucharisztikus világtalálkozóra, állandó Szentségimádással szeretnénk készülni a találkozóra. Ennek jegyében minden csütörtökön reggel 8 órától (a reggeli Szentmisét követően) este 9 óráig Szentségimádás van a templom oldalkápolnájában. További napokon is szeretnénk folytatni az imádságot, ehhez várjuk a testvérek jelentkezését a honlapon megjelent táblázat szerint.

 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442