Hirdetések 2019 november 17.

 • A hét szentjei:
  • Hétfő: Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése
  • Kedd: Árpádházi Szent Erzsébet
  • Csütörtök: Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban
  • Péntek: Szent Cecília
  • Szombat: Szent Kelemen pápa és Szent kolumbán
 • Ma volt az évközi utolsó vasárnap. Jövő héten, Krisztus király ünnepén befejeződik az egyházi év.
 • November hónapban minden hétköznap a reggeli, vasárnap pedig a ½ 12-kor kezdődő szentmisében imádkozunk az elhunytakért. A szándékokat az oltár melletti urnába lehet bedobni.
 • A most vasárnapi perselygyűjtés országszerte a Karitász javára történt. Köszönjük a testvérek adományait! Novemberben a Karitász játékgyűjtést szervez. Az adományokat szentmisék után várják a Plébánián.
 • November 23-án szombaton reggel 8 órától templom- és templomkert-takarításra várjuk a testvéreket. Aki tud, kérjük, hozzon magával kerti szerszámot!
 • November 23-án, szombaton Krisztus Király ünnepének előestéjén összegyűlünk minden országban, ezernyi templomban egy óra szentségimádásra, hogy meglássuk Jézust, a „láthatatlan Isten képmását”. Imádkozzunk mindazokért, akik még nem találkoztak Vele! Délután 5 órától Adyligeten, este 6 órától pedig Nagykovácsiban lesz szentségimádás, fiataloknak a hittanteremben.
 • A Magyar Katolikus Egyház örömmel készül a 2020-as Eucharisztikus világtalálkozóra. Állandó Szentségimádással szeretnénk készülni. Ennek jegyében minden csütörtökön reggel 8 órától (a reggeli Szentmisét követően) este 9 óráig Szentségimádás van a templom oldalkápolnájában. Közelünkben több helyszínen is van rendszeres Szentségimádáshttp://szentsegimadas.com/

 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442