Húsvét ünneplése az Irgalmasság évében Nagykovácsiban 2017 április 10 -17.

Nagyheti program

Hétfő ápr. 10.
Szentmise reggel 7 óra
Ady-liget este 6 óra
Szentgyónási lehetőség Ady-ligeten Szentmise után

Kedd ápr. 11.
Szentmise reggel 7 óra
Szentgyónási lehetőség Szentmise után

Szerda ápr. 12.
Szentmise reggel 5:45, este 6 óra
Szentgyónási lehetőség reggeli Szentmise után 7:30-ig
Szentgyónási lehetőség esti Szentmise után
J.S.Bach: János Passió közös hallgatása a Hittanteremben, felvételről. Alatta gyónási lehetőség este 8 óra

Április 13. Nagycsütörtök

Az Utolsó vacsora emlékezete
A   Szentmisében   Jézus   végtelen   szeretetét szemléljük,  amellyel  nekünk  adja  önmagát  a kenyér  és  a  bor  színe  alatt.  A  Jézusi  szeretet kinyilvánítása a lábmosás, melyet az evangéliumban  olvasunk.  A  dicsőségre  megszólal a harang  és  az  orgona,  majd  egészen  a  húsvéti vigíliáig hallgat. A szentmise végén  az Oltáriszentséget  az őrzési  helyére  viszik,  és  csendesen  fejeződik  be  a  Szentmise.  Ezen  az  estén együtt   imádkozunk,   virrasztunk   az   olajfák hegyén  imádkozó  vérrel  verejtékező  Krisztussal.

7 óra Reggeli zsolozsma
10 óra Olajszentelési Szentmise (Szent István Bazilika)
17 óra Liturgia  családoknak,  gyerekeknek (Hittanterem)
18 óra Ünnepi Szentmise Szentmise után oltárfosztás. Virrasztás az olajfák hegyén a vérrel verejtékező Krisztussal éjfélig.
(19:15 órakor Szentmise Adyligeten)

Április 14. Nagypéntek

Jézus Krisztus szenvedésének, és halálának napja,  szigorú  böjti  nap.
Ezen  a  napon  az  Egyház nem  mutat  be  szentmisét.  Az  úgynevezett  „csonka  mise”  Jézus  szenvedésének  ünneplése,  melynek középpontja a kereszt előtti hódolat. Az igeliturgiában  a  János  passió  hangzik  el,  majd  egyetemes  könyörgéseket  az  ókeresztény  korból  ránk maradt  minta  szerint  végezzük.  Ezzel  Krisztus megváltó szenvedésének egyetemes hatását hangsúlyozza az Egyház.

7 óra Zsolozsma
15 óra Keresztút
17 óra Gyermek liturgia a hittanteremben
18 óra Jézus szenvedésének ünneplése
I. Igeliturgia
   János passió a  középpontban
   Homilia
   Egyetemes könyörgések az egész világért
II. Hódolat a szent kereszt előtt
    Kereszt leleplezése
    Hódolat a kereszt előtt – a liturgia csúcspontja
III. Szentáldozás
  Mi Atyánk elimádkozása – áldozás

21 óra Fáklyás keresztút
   Virrasztás éjfélig a Szentsírnál

Ady-liget:
15 óra  Keresztút
  Nagypénteki szertartás

Április 15. Nagyszombat

Ezen a napon az Egyház Jézus sírjánál időzik.
Szentmise ezen a napon nincs, szentségeket nem szolgáltatunk ki, kivétel a bűnbocsánat szentsége és a haldoklók ellátása. A templom sötét, az oltár megfosztva áll, csend van. Az Úr sírjánál nyugszik, hívei őrzik azt.

7 óra Zsolozsma
8-12 óráig Szentségimádás a Szentsírnál
18 óra Vigília szertartás gyermekeknek
20 óra Húsvéti vigília Ady-ligeten, körmenet
22 óra Húsvéti vigília Nagykovácsiban

Húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka.
A vigília kezdete a fény-liturgia tűzszenteléssel, ünnepélyes  bevonulással,  mely  során  a  húsvéti gyertyáról terjed a fény szerte a templomban, és a  húsvéti  örömének,  mely  húsvét  titkát  és  örömét énekli meg.
Az  igeliturgia  felvázolja  az  üdvösség  történetének főbb eseményeit, kezdve a teremtéstörténettel, a Vörös tengeren való átvonuláson át a prófétai  jövendölésig.  A  dicsőségre  újra  megszólal az orgona és a harang, majd a húsvéti evangélium hangzik fel.
A keresztség liturgiája emlékeztet arra, hogy az ókeresztény  időkben  ekkor  keresztelték  meg  a felnőtteket, és a keresztségi fogadás megújításával  felszítjuk  magunkban  az  istengyermekség kegyelmét.
Az  ünnepi  Szentmise  majd  a  körmenet  húsvét örömét erősíti és hirdeti meg a világban.

A húsvéti vigília menete

1. Fény liturgia
   tűzszentelés  –  ünnepélyes  bevonulás  – húsvéti örömének
2. Igeliturgia
   Ószövetségi  olvasmányok  zsoltárral  és könyörgéssel   –   Dicsőség   éneklése   – szentlecke –  alleluja –  evangélium – homília
3. Keresztség liturgiája
   Vízszentelés   –   keresztelés   liturgiája   – keresztségi  fogadás  megújítása  –  hívek könyörgése
4. Eucharisztia liturgiája
   Ünnepi húsvéti Szentmise

Április 16. Húsvétvasárnap

8 óra Szentmise Ady-ligeten
10 óra Szentmise, Körmenet Nagykovácsiban
19 óra Szentmise Nagykovácsiban

Április 17. Húsvéthétfő

¾ 5 óra Találkozás a Templom előtt, napfelkelte várása Nagyszénáson
9 óra Szentmise Adyligeten
10 óra Szentmise Nagykovácsiban
½ 12 óra Szentmise, keresztelés