Imavilágnap a teremtett világért

Szeptember 1-jére a teremtett világért való imavilágnapot hirdet Ferenc pápa.


A kezdeményezést a Peter Turkson bíborosnak, az Igazságosság és Béke Pápai Tanács és Kurt Koch bíborosnak, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa elnökének küldött levelében hirdette meg.

A pápa levele a Laudato si’ kezdetű enciklika kontextusába illeszkedik. Hangsúlyozza, hogy a környezetvédelemnek nemcsak pusztán „természeti” jellege van, hanem magában foglal egy valódi, átfogó értelemben vett ökológiát, amely az igazságosság új példájává válik. Ebben elválaszthatatlanul összefonódik a természet iránti aggodalom, a szegények iránti méltányosság, a társadalmi elkötelezettség, de az öröm és a belső béke is.

A szeptember 1-jére meghirdetett imanapnak ökumenikus jellege lesz, mivel az ortodox egyházban is megünneplik. Nem véletlen, hogy a pápai levél elején utalást találunk Bartolomeosz pátriárka és Joannisz metropolita hozzájárulására a Laudato si’ kezdetű enciklikához.

Ferenc pápa a teremtett világ iránti lelkesedésről beszél, amely a gazdag keresztény örökségből táplálkozik. Éppen ezért a keresztények hozzá akarnak járulni az emberiséget sújtó ökológiai válság legyőzéséhez. Az enciklika néhány pontjából merítve a Szentatya emlékeztet, hogy a spiritualitás nem választható el a természettől, szeretetközösségben van vele. Ebből kiindulva „ökológiai megtérésre” buzdít, ami a keresztények hivatása, mert Isten művének védelmezőivé lenni részét képezi az erényes életnek. Alapvető és nem választható vagy másodlagos része a keresztény tapasztalatnak – figyelmeztet.

Ebből a szempontból tekintve a világnap értékes lehetőséggé válik a hívek és közösségeik számára, hogy megújítsák hivatásukat mint a teremtett világ őrei, és hogy köszönetet mondjanak Istennek az emberre bízott csodálatos művéért. Mindenekelőtt azonban alkalom arra, hogy kérjük irgalmasságát a természet ellen elkövetett bűneinkért. Ezt a kezdeményezést együtt ünnepelve az ortodox egyházzal kitűnő alkalom lesz arra, hogy tanúságot tegyünk a keresztények közötti növekvő szeretetközösségről is.

A pápa hangsúlyozza: egy olyan időszakban, amikor a keresztények egyforma kihívásokkal néznek szembe, szükség van arra, hogy közösen adjanak választ ezekre annak érdekében, hogy hitelesek és hatékonyak legyenek. A Szentatya annak a reményének ad hangot, hogy más egyházak is bekapcsolódnak az imanapba, és az Egyházak Ökumenikus Tanácsának kezdeményezéseivel összhangban ünnepelhetnek.

Ferenc pápa Turkson és Koch bíborosokhoz fordul levelében. Turkson bíborost arra kéri, hogy ne csak egyházi szinten népszerűsítse az imanapot, hanem nemzeti és nemzetközi szervezeteknél is, amelyek az ökológia területén tevékenykednek. Indítsanak kezdeményezéseket, hogy ez az évente megismétlődő emléknap az ima, a reflexió, a megtérés és a konkrét életstílusváltás pillanata legyen. Koch bíborosnak azt a feladatot jelöli ki a pápa, hogy vegye fel a kapcsolatot az ökumenikus szervezetekkel annak érdekében, hogy a kezdeményezés a Krisztus-hívők közös útjává váljon.

A pápa levele a Szűz Máriához és Assisi Szent Ferenchez szóló imával zárul. Szent Ferenc Naphimnusza sok jóakaratú embert ösztönöz a Teremtő és a teremtett világ tiszteletére.

Forrás: Vatikáni Rádió