Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés 2017

Kedves Testvérek!

Két esztendővel ezelőtt jelentette be Ferenc pápa, hogy meghirdeti az irgalmasság szentévét. A nemrég bezárt szentévi kapukon áthaladva arra törekedtünk, hogy irgalmasok legyünk, mint az Atya! A szentév lelki gyümölcseinek, az irgalmasság  kézzelfoghatóságának az ideje köszöntött ránk nagyböjtben.

Ez a szent időszak az irgalmasság gyakorlására hív minket. Már Izajás próféta szavai utalnak erre a lelkületre:
„Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!
Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.” (Iz 58,7-8)
A nagyböjti idő egyik prefációja is arra szólítja fel a hívőket, hogy a „megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét: most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, – s az újjászületés  szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.” (Nagyböjt I. prefáció)

Az irgalmasság tetteinek közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a  nagyböjti  tartós  élelmiszer-gyűjtést  templomainkban.
Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk  fel,  hiszen  az  első  század  keresztényei  a  kenyértörésre  hozták  magukkal  a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre
tartós  élelmiszer  felajánlásukat  és  tegyék  a  templomban  erre  kijelölt  helyre.  A  legkisebb adománnyal  is  a  felebaráti  szeretet  csodája  valósul  meg  közöttünk.  A  templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek.
Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy lehetőségeikhez mérten élelmiszerrel
járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő  hétköznapokon, március 19-től 26-ig. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal,
 amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a  rászorulókhoz.  Ha  ezt  mindannyian  megtesszük  és  legalább  1  kg  adományt  hozunk  a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os  telefonszámot
, hívásonként 500 forinttal segítünk. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!

Ferenc  pápa  sorai  biztassanak  bennünket  a  nagyböjti  időben  a  megújulásra  és  mások megsegítésére:
„A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén.
Mindezek alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és
megfontolnunk.
 ....
Arra szólít fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember előtt, mivel minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk vagy akár egy szegény ismeretlen.” (Ferenc pápa 2017. évi nagyböjti körleveléből)

Budapest, 2017. nagyböjt

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Felolvasandó március 12-én, nagyböjt 2. vasárnapján minden szentmisén!