NRM 2016 évi beszámoló

Nagykovácsi (Helyi) Regnum Marianum

2016

Vezetőinknek, a Vízicsikóknak – köszönetképpen munkájukért – évről évre egy hétvégét szervezünk, ahol lehetőség van néhány napot kötetlenül együtt lenni, lélekben-szellemben-testben töltődni. Áprilisban Dágot céloztuk meg. Figyelemmel hallgattuk Tokár János ferences atyát, sétáltunk, kártyáztunk, jóízűen fogyasztottuk el az ünnepi vacsorát. Köszönjük, főként Csabai Ferinek, Tóth Balázsnak és Kuti Iminek, hogy mögöttünk állnak, aktívan éreztetik szeretetüket! Ilyen háttérrel öröm vezetni.

Májusban a Vízicsikók előkészítésének, illetve Kuti Szandi főkoordinátorságának hála egy fantasztikus kiránduláson-akadályversenyen vehettünk részt. A kiindulópontunk Ferenc pápa Laudato si’ című enciklikája volt, mely megadta az alaphangot. Játékon, imán, éneklésen, természetjáráson keresztül igyekeztünk közelebb kerülni a teremtés Urához. A végén épphogy elültettük az NRM fáját a templomkertben, a Főkertész már bőkezűen küldte is le a vizet…

Júniustól új elnökünk Kapitány Ágoston, új vezetőségi tagként csatlakozott Karlócai Gegi és Muhari Péter. Búcsúzott Zupán Andris (ex-elnök), Benkő-Tóth Luca és Földesiné Csiszér Anikó. A távozóknak köszönjük az áldozatos munkát, az újaknak sok erőt és bölcsességet kívánunk az elkövetkező három évhez (ennyi időre szól a megbízatás)!

Szeptemberben egy akadályverseny keretében létrejött a Kacsacsőrűek csapata Budai Brigi és Báló Attila lendületes vezetésével, Haraszti Bálint managersége mellett. Isten hozta Őket közénk! Immáron 22 közösség utazik a bárkán. Örülünk, hogy csatlakoztak hozzánk, hogy együtt hajózhatunk.

Október 2-án a hagyományoknak megfelelően egy közös ünnepi szentmisével kezdtük a tanévet, ahol külön figyelemmel és szeretettel köszöntöttük a vezetőképzőt végzetteket: Kiszel Sárit, Budai Brigit, Telek Nórit, Csorba Bencét és Telek Domát.

Nagy regnumi „családi ünnepünkön”, a Decnyolcon, az újonnan alapított Pro Regno Mariano díjat Csabai Feri kapta. Feri a kezdetektől fogva, a ‘90-es évek elejétől, aktívan részt vesz az NRM életében. Szívből gratulálunk, és köszönjük Neki, illetve Jutkának mindazt, ami itt Nagykovácsiban létrejött a segítségükkel!

Roger testvér taizéi közösségének lelkisége többünkre inspirálóan hat. Öröm, egyszerűség, irgalmasság. Év közben jónéhány alkalommal szerveztünk taizéi imát a plébánia emeleti hittantermébe, ahol Gábor atya támogatásának hála igazán meghitt hangulat fogadta az erre járókat. Az imára az egyházközség összes tagját hívtuk (és hívjuk), szép találkozások jöttek így létre, több közösség megfordult az alkalmakon. A nagycsütörtöki szentségimádást is taizéi énekekkel átszőve valósítottuk meg. Vannak még távlatok. Folytatjuk.

Regnumi alaptevékenységünkön - az ifjúság katolikus szellemben történő nevelésén - túl megmaradó energiánkat és időnket igyekszünk az egyházközség többi tagjának javára, épülésére fordítani. Ministrálunk a tízes miséken, a rorátékon, Caritas csomagokat kézbesítünk karácsonykor és húsvétkor. Hisszük, hogy egy jól működő egyházközség a „közösségek közössége”, ahol mindenkinek helye van. Szívesen tevékenykednénk együtt még többekkel (más lelkiség képviselőivel, egyéb csoportokkal) a plébánia körüli életben. Úgy látjuk, ez több területen maradandó gyümölcsöt hozhatna. Hívunk minden erre vállalkozó, jó szándékú testvért!

A további „képben maradáshoz” ajánljuk virtuális kikötőnket: nrm.hu