Online Szentmise részvétel

Szempontok az on-line szentmisén való részvételhez:

Az on-line szentmisén is úgy vegyünk részt, mintha a templomban volnánk.
Úgy kell felöltözni, ahogy a vasárnapi szentmisére szoktunk menni.
Érdemes fehér terítőt tenni az asztalra, és gyertyát gyújtani.
A szentmisébe való bekapcsolódás előtt szánjunk rá legalább 2-3 percet, hogy lelkileg felkészüljünk, elcsendesedjünk.
Mondjuk a szentmise válaszait! Álljunk, üljünk, térdeljünk le a mise megfelelő szakaszainál.
Ne járkáljunk ide-oda a lakásban más ügyeket intézve a szentmise alatt.
A szentmise végeztével is hagyjunk magunknak 2-3 percet, mielőtt más teendőkbe fogunk.

Alábbiakban pedig egy imádságot ajánlunk azok megsegítésére, akik naponta a lelki áldozáshoz kívánnak járulni:

„Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre...
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre.
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is.

Ámen!"

(Avilai Szent Teréz)