Szentmisék a járvány idején

Kedves Testvérek!

A miserendben lévő szentmiséket Gábor atya megtartja, s arra buzdít mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, s hallgassa a 89MHz-en.
Aki szeretne az Úr Jézussal vasárnap szentáldozás formájában találkozni, megteheti a szentmise közvetítések után: 11:00, 12:30, 20:00-kor.

Gábor atya szeretne megerősíteni mindenkit abban, hogy a járvány idejére felmentést kaptunk a vasárnapi szentmise látogatás kötelezettsége alól.
De felhívja a figyelmünket, hogy az Úr napját meg kell szentelni: próbáljunk többet imádkozni, s bekapcsolódni valamelyik szentmise-közvetítésbe!
Mindezek mellett javasolja a lelki áldozást is.
A lelki áldozás amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.
Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie.
Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.
Bár az MKPK márc.17-i rendelete felfüggeszti a nyilvános liturgiák végzését, elrendeli hogy a templomok legyenek nyitva a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentségimádást végezni.
Ezért minden nap este 7 óráig nyitva lesz a templom, biztosítva a lehetőséget a Szentségimádásra.

További áldott nagyböjti készületet kívánunk mindenkinek, és sok erőt és kegyelmet ennek a rendkívüli és nehéz helyzetnek a kezeléséhez és elviseléséhez!

A lelki áldozásról bővebben itt olvashatnak:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/fohasz-jarvany-idejen-lelki-aldozasrol

Aki nem tudja fogni a 89 MHz-en a szentmiséket, további lehetőségekről itt tájékozódhat:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-ko...