Találkozás a Szentlélekkel – életmegújító lelkigyakorlatra

A Szentlélek sajátos kegyelmeket oszt szét a hívők minden fokozata között, ezeket a karizmákat hálaadással kell fogadni, mert mindig hasznosak az Egyházban.”  (LG 12)

Találkozás a Szentlélekkel – életmegújító lelkigyakorlat

A 9 hetes lelkigyakorlat a keresztény felnőttképzés alapja.
Világszerte elterjedtek az olyan típusú lelkigyakorlatok, amelynek hatékonyságát (a tanítás mellett) a személyes megnyilatkozásra épülő csoportmegbeszélések és az otthoni egyéni elmélkedések segítik elő.
Elvezetnek a hit mélyebb megismeréséhez, a Szentírás életre váltásához, és az imaélet elmélyítéséhez.
Célja, hogy a résztvevőket elvezesse a Szentlélek erejének megtapasztalásához és ezáltal a bátor, tanúságtevő keresztény élet kialakításához.
Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam… egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)
Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a szorongásokra, a reménytelenségre, a depresszióra, és a közömbösségre. Aki a szívébe fogadja a Szentlelket, annak személyisége csodálatos módon kibontakozik és teljessé válik.

A lelkigyakorlat bátorítást nyújt, hogy merjed teljes szívvel élni az evangéliumot, merjél hinni Isten határtalan szeretetében, merjél hinni abban, hogy a keresztény élet:
Győzedelmes élet (Jn 8,32, Jn 6,47)
Örömteli élet (Jn 15,14, Jn 17,13)
Erővel teli élet (2Kor 12,10)

A lelkigyakorlat témái
0. A lelkigyakorlat célja – csoportbeosztás, ismerkedés
1. Isten személyesen szeret Téged.
2. Jézus megment és szabaddá tesz
3. Jézus mondja: "Nézd, az ajtódban állok és zörgetek. Aki... kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek” Jel 3,20
4. Jézus meghív Téged, hogy tanítványa légy
5. Jézus Neked akarja ajándékozni Szentlelkét
6. A Szentlélek kegyelmi adományokat ad
7. A Szentlélek Krisztus titokzatos testébe kapcsol bele.
8. Tanúim lesztek. Küldetési szentmise

A lelkigyakorlat három fő jellemzője:

  • Jézus Krisztusban való személyes hit elmélyítése, amely a tudatos döntésben (megtérés), és az evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg.
  • A Szentlélek kiáradásáért való ima, amelyben megújul és hatékonyabbá válik a gyermekkorban kapott keresztség és bérmálás kegyelme.
  • A Szentlélek adományainak kérése és elfogadása Isten dicsőségére és az Egyház szolgálatára.


Szeretettel várunk tehát, ha:

  • Közelebb szeretnél kerülni Istenhez
  • Szeretnéd egyre jobban megtapasztalni az Úr irgalmát, megbocsátását, gondviselését.
  • Az első keresztényekhez hasonlóan, szeretnéd megélni a Szentlélek kiáradását, mint egy Pünkösdöt a saját életedben.
  • Szeretnél szolgálni az Egyháznak
  • Vágy él benned a keresztény közösségi életre.
  • Eltávolodtál, de szeretnél visszakerülni Isten szeretetébe,
  • Új örömöt és erőt szeretnél megtapasztalni életedben.


A lelkigyakorlat helye: a Nagykovácsi Plébánia alsó hittanterme

Úgy számolj 8 héten keresztül az időddel, hogy a találkozások, a tanítás, a csoportos megbeszélések hetente keddenként, este 8-10. óráig tartanak. Ezen túlmenően kérni fogjuk, hogy naponta fél órát személyes imádságra szánj, melyhez a segítséget megadjuk számodra.

Az első találkozás időpontja:
2016. április 19. a plébánia hittantermében

Szeretettel hívlak és várlak erre az életedet megújító átformáló lelkigyakorlatra:

Gábor atya