Hirdetések 2016 április 17.

 • A hét ünnepei:
  • csütörtök: Szent Anzelm püspök és egyháztanító
  • szombat: Szent Adalbert püspök és vértanú
 • Ma húsvét 4. vasárnap, a Jó pásztor vasárnapja van. Papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.
 • A Központi Papnevelő Intézet idén is tart nyílt estéket a papság iránt érdeklődő 16-33 éves fiatal férfiak számára április 8-án és május 6-án.
  A programok 18 órakor az Egyetemi Templomban a papi hivatásokért végzett szentmisével kezdődnek, amelyet a kispapokkal, papokkal folytatott beszélgetés követ.
 • Április 23-án délelőtt ½ 11-kor ünnepi szentmise lesz az Esztergomi Bazilikában Szent Adalbert közbenjárását kérve Egyházmegyénkért.
 • Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1 %-ról, legkésőbb május 20-ig. Ez a felajánlás nem kerül külön pénzbe, de amennyiben nem rendelkeznek, akkor 1 %-uk az államkasszában marad. 1 %-ot az Egyháznak lehet felajánlani:
  Magyar Katolikus Egyház, technikai száma 0011.
  A másik 1%-ék közcélú civil szervezetnek ajánlható fel, pl. a Plébániát támogató Nagykovácsi Harangszó alapítványnak: 19181448-1-13.
 • Az áprilisi Mária Rádió Magazin átvehető a Sekrestyében.
 • Márianosztrai ifjúsági zarándoklat időpontja április 29, 30 és május 1, melyre várjuk a fiatal zarándokokat!
 • Előre jelezzük, hogy a Nagymarosi Ifjúsági találkozó május 21-én, szombaton lesz.
 • Pünkösdre készülve ÉLETMEGÚJÍTÓ LELKIGYAKORLAT
   (Szentlélek szeminárium) lesz 8 héten keresztül kedd esténkét 8 és 10 óra között. Az első találkozó április 19-én lesz.
 • Elkezdtük a ruhagyűjtést, időpontok a HIRDETŐTÁBLÁN, a TÁJOLÓBAN és a HONLAPON találhatók.
  Köszönjük az eddig hozott ruha adományokat, és köszönettel fogadjuk a továbbiakat is utolsó alkalommal április 18-án, a meghirdetett órákban.
 • Ebben az esztendőben ünnepeljük templomszentelésünk 270. évfordulóját. Most a mi feladatunk, hogy felkészülhessünk a 275-ös jubileumi évre, és felújítsuk templomunkat. Köszönjük az elődöknek hogy felépítették, és most kérjük a testvérek segítségét. Ezen kívül szeretnénk befejezni a plébániai tetőtér munkáit. Hálásan köszönjük az elmúlt esztendőben az Önkormányzat 2 milliós támogatását – a tetőtéri munkákra használtuk fel – és kérjük továbbra is a testvérek segítségét.
 • Folytatódik a katekumenátus, hétfőn este 8 órakor a Hittanteremben. Az érdeklődőket szeretettel várjuk.
 • Csütörtökön 19:00-tól - 20:15-ig Taize-i imaóra lesz a hittanteremben. Mindenkit szeretettel várunk!

 • Aki bankon keresztül szeretne egyházi hozzájárulást fizetni vagy adományt juttatni a Plébániának, az a következő bankszámlára utalhatja:

Nagykovácsi RK Plébánia
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
65700086-10115442