Ima Szűz Máriához

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!

Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.

Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.

Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!

Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.

Amen